Autorská práva

© CANON INC. 2023
Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, uchovávána v systému vyhledávání dat ani překládána do žádného jazyka či počítačového jazyka v žádné formě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, magneticky, opticky, chemicky ani žádným jiným způsobem bez předchozího písemného svolení společnosti Canon Inc.