Nabídka uživatelského účtu

V nabídce uživatelského účtu můžete provádět tyto operace.
Zkontrolovat e-mailovou adresu zaregistrovanou v nástroji Cloud Connector
Zkontrolovat osobní údaje zaregistrované v nástroji Cloud Connector
Odstranit účet (to znamená, že už nebude možné používat aplikace nástroje Cloud Connector kromě funkce Tisk přes e-mail pro hosty)
1
Na hlavní obrazovce stiskněte některé tlačítko pro aplikace Cloud Connector.
2
Zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko [Přihlášení].
Vzhled obrazovky se u různých aplikací liší.
3
Stiskněte [] a z nabídky vyberte [Váš účet].
4
Proveďte požadovanou operaci.
 [Zaregistrovaná e-mailová adresa]
Zobrazí se e-mailová adresa zaregistrovaná v nástroji Cloud Connector.
 [Odstranit osobní data]
Účet se odstraní. Odstraní se zaregistrovaná e-mailová adresa a nastavení ověření cloudové služby.
Odstraní se také další osobní údaje zaregistrované v nástroji Cloud Connector.
To znamená, že už nebude možné používat aplikace nástroje Cloud Connector kromě funkce Tisk přes e-mail pro hosty.
Aby bylo možné aplikace znovu používat, je nutné zaregistrovat uživatele.
 [Odeslat data e-mailem]
Odešle se e-mail uvádějící, jaké osobní údaje jsou zaregistrované v nástroji Cloud Connector a jak se zpracovávají.