Functies van Cloud Connector

Afdrukken/scannen met e-mail

Afdrukken

U kunt de documenten die u wilt afdrukken, als bijlage toevoegen aan een e-mail en naar Cloud Connector verzenden voor afdrukken.
Hierdoor kunnen documenten worden afgedrukt vanaf een apparaat zonder printerstuurprogramma.

Scannen

U kunt documenten die op een multifunctionele printer zijn gescand, verzenden naar een geregistreerd e-mailadres.

Een cloudservice gebruiken voor afdrukken/scannen

Door een cloudservice te koppelen aan Cloud Connector kunt u het volgende eenvoudig doen door een pincode in te voeren.

Afdrukken

U kunt documenten rechtstreeks afdrukken in een cloudservice.

Scannen

U kunt documenten die op een multifunctionele printer zijn gescand, rechtstreeks uploaden naar een cloudservice.

Ondersteunde cloudservices

De volgende cloudservices worden ondersteund.
Box
Dropbox
Google Drive
Microsoft Teams
OneDrive
OneDrive voor Bedrijven
SharePoint Online