Menu Gebruikersaccount

In het menu Gebruikersaccount kunnen de volgende bewerkingen worden uitgevoerd.
Uw e-mailadres controleren dat bij Cloud Connector is geregistreerd
Uw persoonlijke gegevens controleren die bij Cloud Connector zijn geregistreerd
Het account verwijderen (dit betekent dat andere Cloud Connector-toepassingen dan de functie voor afdrukken via e-mail voor gasten niet meer kan worden gebruikt)
1
Druk op het startscherm op een van de knoppen voor de Cloud Connector-toepassingen.
2
Geef de pincode op en druk op [Aanmelden].
De schermopmaak kan per toepassing verschillen.
3
Druk op [] en selecteer [Uw account] in het menu.
4
Voer de gewenste bewerking uit.
 [Geregistreerd e-mailadres]
Geeft het e-mailadres weer dat bij Cloud Connector is geregistreerd.
 [Persoonlijke gegevens verwijderen]
Hiermee wordt het account verwijderd. Het geregistreerde e-mailadres en de cloudserviceverificatie worden verwijderd.
Andere persoonlijke gegevens die bij Cloud Connector zijn geregistreerd, worden ook verwijderd.
Dit betekent dat andere Cloud Connector-toepassingen dan de functie voor afdrukken via e-mail voor gasten niet meer kan worden gebruikt.
Gebruikersregistratie is vereist om de toepassingen weer te kunnen gebruiken.
 [Gegevens verzenden via e-mail]
Hiermee wordt een e-mail verzonden waarin wordt beschreven wat voor persoonlijke gegevens bij Cloud Connector zijn geregistreerd en hoe ze worden verwerkt.