Systeemvoorwaarden

Multifunctionele printer

De printer moet zijn aangesloten op internet.
De ondersteunde modellen worden hieronder aangegeven.
Serie imageRUNNER ADVANCE
Serie imageRUNNER ADVANCE DX
Serie imagePRESS
Vereiste systeembronnen
De volgende systeembronnen zijn vereist om Cloud Connector te installeren op een multifunctionele printer.
Opslag
55000 KB
Geheugen
30000 KB
Threads
55
Aansluitingen
15
Bestandbeschrijvingen (descriptors)
32

Webbrowser (configuratiescherm UI op afstand)

Het configuratiescherm UI op afstand van Cloud Connector wordt weergegeven vanaf een server op internet. Zorg dat u dit opent vanaf een pc die verbinding heeft met internet.
De ondersteunde webbrowsers worden hieronder aangegeven.
Microsoft Edge (Chromium-versie)
Google Chrome
Safari

E-mailomgeving

Als de functie voor afdrukken of scannen via e-mail gebruikt, worden bijlagen verzonden en ontvangen via internet. De functie voor afdrukken of scannen via e-mail is mogelijk niet beschikbaar in omgevingen waar op afstand verzenden en ontvangen van bijlagen om veiligheidsredenen beperkt is.