Informacje dotyczące niniejszego podręcznika

Wymagania systemowe

Niniejsza instrukcja działa w następujących przeglądarkach internetowych. Korzystaj z instrukcji z aktywowanymi w przeglądarce funkcjami skryptów i cookies.
Windows
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome *
macOS
Safari
Firefox
Chrome *
Linux
Firefox
iOS
Safari *
Android
Chrome *
* Dostępne tylko podczas przeglądania na stronie podręcznika online.

Symbole

Poniższe symbole są używane w niniejszym podręczniku w celu wyjaśnienia procedur i ograniczeń.
Wskazuje na wymagania dotyczące obsługi oraz ograniczenia w korzystaniu z urządzenia. Należy uważnie zapoznać się z tymi elementami w celu prawidłowej obsługi produktu i uniknięcia uszkodzenia produktu lub mienia.
Oznacza wyjaśnienie czynności lub dodatkowe informacje dotyczące procedury. Zapoznanie z tymi pozycjami jest wysoce pożądane.

Wyświetlanie klawiszy i przycisków

Klawisze na panelu sterowania i przyciski wyświetlane na ekranie są opisane w następujący sposób:
Klawisze na panelu sterowania
Wyświetlane jako ikony.
Przykład: Klawisz Home
Przyciski wyświetlane na panelu sterowania i ekranie komputera
Ujęte w nawiasy kwadratowe [ ].
Przykład:
[]
[Ustawienia Zarządzania]  [Licencja/Inne]
[Konfiguracja Cloud Connector]

Ekran

W zależności od modelu, zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego i wersji oprogramowania układowego ekrany prezentowane w „Podręcznik użytkownika” mogą się różnić od tych prezentowanych na wyświetlaczu Twojego urządzenia.
Wszystkie nazwy, numery i inne informacje pojawiające się na zrzutach ekranu użytych w niniejszej instrukcji są przykładowe.
W zależności od wykorzystywanego systemu operacyjnego, części ukazanych ekranów mogą się różnić.