Znaki towarowe

„MEAP” to zarejestrowany znak towarowy CANON Inc., i odnosi się do „platformy aplikacji” wykorzystywanej w wielofunkcyjnych lub jednofunkcyjnych drukarkach Canon.
Dysk Google jest znakiem towarowym Google LLC.
„Dropbox” jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Dropbox, Inc. w Stanach Zjednoczonych.
Box® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Box, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Microsoft, Windows, Microsoft Edge, Microsoft Teams, OneDrive, OneDrive dla Firm, SharePoint Online, Excel, Word i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Safari jest znakiem towarowym Apple Inc.
Wszystkie nazwy marek i produktów znajdujące się w tym dokumencie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.