Prawa autorskie

© CANON INC. 2023
Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, przekazywana, transkrybowana, zapisywana w układach rejestrowania informacji lub tłumaczona na języki lub języki komputerowe w jakiejkolwiek formie lub z wykorzystaniem jakichkolwiek środków (elektronicznych, mechanicznych, magnetycznych, optycznych, chemicznych, ręcznych lub innych) bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody firmy Canon.