Zastrzeżenia

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
CANON INC. NIE UDZIELA ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, W STOSUNKU DO NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW (Z WYJĄTKIEM GWARANCJI UDZIELONYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE), M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB CHRONIĄCEJ PRZED NARUSZENIEM PRAWA. CANON INC. NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY JAKIEJKOLWIEK NATURY, JAK TEŻ STRATY BĄDŹ WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTYWANIA TEGO MATERIAŁU.