Menu konta użytkownika

W menu konta użytkownika można wykonać następujące operacje.
Sprawdzanie adresu e-mail zarejestrowanego w aplikacji Cloud Connector
Sprawdzanie danych osobowych zarejestrowanych w aplikacji Cloud Connector
Usunięcie konta (oznacza to, że nie można dalej korzystać z aplikacji Cloud Connector innych niż funkcja drukowania wiadomości e-mail dla gości)
1
Na ekranie głównym naciśnij jeden z przycisków aplikacji Cloud Connector.
2
Wprowadź kod PIN, a następnie naciśnij przycisk [Zaloguj].
Wygląd ekranu różni się w zależności od aplikacji.
3
Naciśnij [] i wybierz [Twoje konto] z menu.
4
Wykonaj żądaną operację.
 [Zarejestrowany adres e-mail]
Wyświetla adres e-mail zarejestrowany w aplikacji Cloud Connector.
 [Usuń dane osobowe]
Usuwa konto. Zarejestrowany adres e-mail i ustawienia uwierzytelniania usługi w chmurze zostaną usunięte.
Usunięte zostaną również inne dane osobowe zarejestrowane w aplikacji Cloud Connector.
Oznacza to, że nie można dalej korzystać z aplikacji Cloud Connector innych niż funkcja drukowania wiadomości e-mail dla gości.
Aby wznowić korzystanie z aplikacji, wymagana jest rejestracja użytkownika.
 [Wyślij dane pocztą e-mail]
Wysyła wiadomość e-mail z opisem rodzaju danych osobowych zarejestrowanych w aplikacji Cloud Connector i sposobu ich przetwarzania.