Gdy wyświetlany jest komunikat informujący, że użytkownik jest już zarejestrowany

Ten sam adres e-mail nie może być zarejestrowany dwukrotnie na jednej drukarce wielofunkcyjnej.
Jeśli adres e-mail jest już zarejestrowany, kod PIN powiązany z tym adresem e-mail został już zarejestrowany. Użyj tego kodu PIN.
Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, wykonaj poniższą procedurę, aby utworzyć nowy kod PIN.
1
Naciśnij [Uzyskaj nowy kod PIN].
Na zarejestrowany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem.
Krok 4 należy wykonać w ciągu godziny.
2
Otwórz wiadomość e-mail i kliknij przycisk [Potwierdź żądanie PIN].
Jeśli nie możesz kliknąć przycisku [Potwierdź żądanie PIN], zmień format wyświetlania wiadomości e-mail na HTML. Informacje na temat zmiany formatu wyświetlania można znaleźć w instrukcji obsługi klienta poczty e-mail.
3
Sprawdź kod PIN w otrzymanej wiadomości e-mail.
Temat wiadomości e-mail to „Cloud Connector: Twój nowy kod PIN”.
Zanotuj kod PIN.
Ten kod PIN jest niezbędny do korzystania ze wszystkich aplikacji Cloud Connector.
Jeśli nadasz nowy kod PIN, poprzedni kod PIN straci ważność.