Varumärken

"MEAP" är ett varumärke som tillhör CANON Inc., som refererar till en programvaruplattform för Canon multi- och singelfunktionsskrivare.
Google Drive är ett varumärke som tillhör Google LLC.
”Dropbox” är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Dropbox, Inc. i USA.
Box® är ett registrerat varumärke som tillhör Box, Inc. och/eller deras dotterbolag i USA och andra länder.
Microsoft, Windows, Microsoft Edge, Microsoft Teams, OneDrive, OneDrive for Business, SharePoint Online, Excel, Word och PowerPoint är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
Safari är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
Alla varumärken och produktnamn i detta dokument är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör respektive ägare.
Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.