Funktioner i Cloud Connector

Utskrift/skanning via e-post

Utskrift

Du kan bifoga dokumenten du vill skriva ut till ett e-postmeddelande och skicka dem till Cloud Connector för utskrift.
Det låter dig skriva ut dokument från en enhet utan någon skrivardrivrutin.

Skanna

Du kan skicka dokument som skannats på en multifunktionsskrivare til en registrerad e-postadress.

Utskrift/skanning via en molntjänst

Genom att associera en molntjänst med Cloud Connector kan du göra följande genom att bara ange en PIN-kod.

Utskrift

Du kan skriva ut dokument direkt i molntjänsten.

Skanna

Du kan ladda upp dokument som skannats på en multifunktionsskrivare direkt till en molntjänst.

Molntjänster som stöds

Följande molntjänster stöds.
Box
Dropbox
Google Drive
Microsoft Teams
OneDrive
OneDrive for Business
SharePoint Online