Meny för användarkonto

Följande operationer kan utföras i användarkontots meny.
Kontrollera e-postadressen du har registrerat med Cloud Connector
Kontrollera personuppgifter du har registrerat med Cloud Connector
Radera kontot (det här innebär att Cloud Connector-appar, förutom funktionen Utskrift via e-post för gäster, inte längre kan användas)
1
På Hem-skärmen trycker du på en av knapparna för Cloud Connector-apparna.
2
Ange PIN-koden och tryck på [Logga in].
Skärmens design kan vara olika beroende på applikation.
3
Tryck på [] och välj [Ditt konto] från menyn.
4
Utför önskad operation.
 [Registrerad e-postadress]
Visar e-postadressen som registrerats med Cloud Connector.
 [Ta bort personuppgifter]
Raderar kontot. Den registrerade e-postadressen och molntjänstens autentiseringsinställningar raderas.
Andra personuppgifter som registrerats med Cloud Connector raderas också.
Det här innebär att Cloud Connector-applikationer, förutom funktionen Utskrift via e-post för gäster, inte längre kan användas.
Användarregistrering krävs för att åter kunna använda applikationerna.
 [Skicka data via e-post]
Skickar ett e-postmeddelande som beskriver vilken typ av personlig information som registrerats med Cloud Connector och hur informationen kommer att behandlas.