När ett meddelande som anger att användaren redan är registrerad visas

Det går inte att registrera samma e-postadress till en och samma multifunktionsskrivare två gånger.
Om en e-postadress redan har registrerats har en PIN-kod kopplad till den e-postadressen redan registrerats. Använd den PIN-koden.
Om du glömt din PIN-kod följer du stegen nedan för att få en ny.
1
Tryck på [Hämta ny PIN-kod].
Ett bekräftelsemeddelande skickas till den registrerade e-postadressen.
Utför steg 4 inom en timme.
2
Öppna e-postmeddelandet och klicka på [Bekräfta PIN-begäran].
Om du inte kan klicka på [Bekräfta PIN-begäran] ändrar du visningsformatet i e-postmeddelandet till HTML. Se instruktionerna för din e-postklient för information om hur du ändrar visningsformatet.
3
Kontrollera PIN-koden i e-postmeddelandet du får.
Ämnet för e-postmeddelandet är ”Cloud Connector: Din nya pinkod”.
Skriv ner PIN-koden.
Den här PIN-koden krävs för att kunna använda alla Cloud Connector-applikationer.
Om du begär en ny PIN-kod kommer den föregående sluta gälla.