Dölj applikationer med utgångna licenser

Du kan dölja knapparna för applikationer med utgånga licenser från Hem-skärmen på en multifunktionsskrivare.
Bekräfta att ingen använder Cloud Connector-applikationen på multifunktionsskrivaren innan du ändrar inställningarna från Fjärranvändargränssnittet. När du ändrar inställningarna kommer användaren som använder multifunktionsenheten att loggas ut från Cloud Connector-applikationen.
1
Starta Fjärranvändargränssnittet och logga in i Systemhanteringsläget.
Se användarhandboken för din modell i onlinehandböckerna för information om att starta Fjärranvändargränssnittet.
https://oip.manual.canon/
2
Från fjärrgränssnittets portalskärm klickar du på [Konfiguration av Cloud Connector].
3
Klicka på ikonen för applikationen som du vill dölja.
4
Klicka på [Dölj anslutningen].
5
Bekräfta informationen på skärmen och klicka på [Dölj].
Applikationens ikon döljs.
Det kan ta 15 minuter innan knappen döljs från multifunktionsskrivarens Hem-skärm.