Om denne vejledning

Systemkrav

Vejledningen fungerer med følgende webbrowsere. Når du bruger den, skal script-funktioner og cookies være aktiveret i browseren.
Windows
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Chrome *
macOS
Safari
Firefox
Chrome *
Linux
Firefox
iOS
Safari *
Android
Chrome *
* Er kun tilgængelig på webstedet med onlinehåndbogen.

Symboler

Følgende symboler bruges i denne vejledning til at forklare procedurer og restriktioner.
Beskriver driftsbetingelser og -begrænsninger. Sørg for at læse disse punkter grundigt, så du kan betjene produktet korrekt og undgå funktionsfejl på produktet og skade på ejendele.
Angiver, at der er uddybende forklaringer til en handling eller yderligere forklaring af en fremgangsmåde. Vi anbefaler, at du læser disse noter.

Navne på taster og indikatorer

Taster på kontrolpanelet, som vises på skærmen, indikeres som følger:
Taster på kontrolpanel
Indikeres med et ikon.
Eksempel: Hjem-tasten
Knapper, der vises på kontrolpanelet og computerskærmen
Omsluttet af firkantede parenteser [ ].
Eksempel:
[]
[Administrationsindstillinger]  [Licens/andet]
[Konfiguration af Cloud Connector]

Skærmbillede

Skærme, der bruges i "Brugervejledning", kan variere i forhold til skærmvisningen for din maskine. Det afhænger af modellen, ekstraudstyret og versionen.
Alle navne, tal og andre oplysninger, som vises i skærmbilleder bruges i denne vejledning som eksempler.
Afhængigt af det operativsystem du anvender, kan en del af det viste skærmindhold være anderledes end på din computer.