Funktioner i Cloud Connector

Printing/Scanning via e-mail

Print

Du kan vedhæfte de dokumenter, du vil printe, i en e-mail og sende dem til Cloud Connector for at printe dem.
Dette gør det muligt at printe dokumenter fra en enhed, der ikke har en printerdriver.

Scan

Du kan sende dokumenter, der er scannet på en multifunktionsprinter til en registreret e-mailadresse.

Printing/Scanning via en cloudtjeneste

Ved at knytte en cloudtjeneste til Cloud Connector kan du gøre følgende ved blot at indtaste en PIN-kode.

Print

Du kan printe dokumenter direkte fra en cloudtjeneste.

Scan

Du kan uploade dokumenter, der er scannet på en multifunktionsprinter, direkte til en cloudtjeneste.

Understøttede cloudtjenester

Følgende cloudtjenester understøttes.
Box
Dropbox
Google Drive
Microsoft Teams
OneDrive
OneDrive for Business
SharePoint Online