Når Cloud Connector-versionen er forkert

Der vises en fejl, hvis der er installeret en gammel version af Cloud Connector på din multifunktionsprinter.

Løsning 1: Registrer licensadgangsnummeret igen

Fejlen kan muligvis løses ved at registrere det licensadgangsnummer, som blev brugt på det tidspunkt, hvor licensen blev købt.
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se følgende.
Hvis der vises en fejl, fordi der er udgivet en ny version af Cloud Connector, downloades den nyeste version, når et licensadgangsnummer registreres igen, hvilket løser problemet.

Løsning 2: Kontroller versionen, og kontakt Canon Danmark

Hvis fejlen ikke blev løst ved hjælp af Løsning 1, skal du følge nedenstående fremgangsmåde. for at kontrollere versionen og kontakte Canon Danmark.
1
Log på Brugerinterface til fjernbetjening.
Få flere oplysninger om at starte Remote UI i brugervejledningen for din model i onlinevejledningen.
https://oip.manual.canon/
2
På Remote UI's portalside skal du klikke på [Service Management Service].
3
På skærmen [MEAP Application Management] kan du kontrollere versionen af [CloudConnectClient].
4
Kontakt Canon Danmark for at købe en licens til den opgraderede version.
Fejlen kan muligvis løses ved at registrere det licensadgangsnummer, du har købt.
Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se følgende.
Registrer programlicenser