Sovellusten käyttöoikeuksien rekisteröiminen

Cloud Connector vaatii, että kullekin sovellukselle rekisteröidään erillinen käyttöoikeus*1.
Tietoja käyttöoikeuksien ostamisesta antaa käyttämäsi jälleenmyyjä tai huoltoedustaja.
*1 Pilvipalvelusovellukset, sähköposti (tulostus ja skannaus)

Uuden käyttöoikeuden rekisteröiminen

Valmistele ostamasi käyttöoikeuden hakunumero ja rekisteröi se tekemällä alla oleva menettely.
1
Kirjaudu monitoimitulostimeen pääkäyttäjän oikeuksilla.
Tietoja sisäänkirjautumisesta on käyttämäsi mallin käyttöoppaan verkkoversiossa.
https://oip.manual.canon/
2
Valitse [] (Asetukset/Tallennus).
3
Valitse [Hallinta-asetukset]  [Lisenssi/Muu] [Tallenna/Päivitä ohjelma] [Install Applications/Options].
4
Valitse [License Access Number] ja kirjoita käyttöoikeusnumero.
5
Vahvista kirjoitettu numero ja valitse [Ota käyttöön].
Sovelluksen painike näkyy monitoimitulostimen päävalikossa.

Käyttöoikeuden päivittäminen

Voit päivittää vanhentuneen tai pian vanhentuvan käyttöoikeuden ostamalla käyttöoikeuden käyttämältäsi jälleenmyyjältä ja kirjoittamalla käyttöoikeusnumeron samalla tavalla kuin uutta käyttöoikeutta tallennettaessa.
Sovelluksen kirjautumisnäyttöön tulee varoitus kuukausi ennen käyttöoikeuden vanhenemispäivää.

Tilan ja vanhenemispäivän tarkastaminen

1
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) ja kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan tilassa.
Tietoja Remote UI:n (Etäkäyttöliittymä) avaamisesta on käyttämäsi mallin käyttöoppaan verkkoversiossa.
https://oip.manual.canon/
2
Valitse Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -portaalinäytössä [Cloud Connectorin määritys].
3
Valitse [Lisenssitiedot].
4
Tarkista näytetyt tiedot.
Tarkista kunkin sovelluksen tila ja käyttöoikeuden vanhenemispäivä.