אודות מנהל התקנים זה

זהו מנהל מדפסת גנרי התומך בהתקנים שונים. אתה יכול להשתמש באותו מנהל התקן עבור כל דגמי המדפסת על-ידי שינוי ההגדרות עבור יציאת ההדפסה ומידע על ההתקן.

מאפיינים

מידע לגבי הפונקציות והאפשרויות של המכשיר מוגדרים ביחד ב- "פרופיל תצורה". על ידי החלפת "פרופילי תצורה", תוכל לשנות את מסך הגדרות מנהל ההתקן כך שיתאים לפונקציות של המכשיר.
אינך צריך להתקין מחדש את מנהל ההתקן כאשר אתה מוסיף או מחליף התקן.

שימוש בפרופילי תצורה

פרופילי תצורה התואמים לכל דגם מדפסת הוכנו מראש. אתה יכול להתאים אישית ולהשתמש בפרופיל תצורה המתאים לניהול תפעול המדפסת שלך.
על ידי החלת פרופיל תצורה על מנהל ההתקן, ניתן לשנות את ההגדרות בגיליון [הגדרות התקן] ולהגדיר את הפונקציות הספציפיות להתקן. ניתן גם לייצא ולשמור את הגדרות הפונקציה והאפשרויות עבור המכשיר בגיליון [הגדרות התקן] כפרופיל תצורה.
דוגמאות כיצד להשתמש בפרופילי תצורה
יצירת מסך הגדרות מנהל התקן עבור דגם המדפסת שבו אתה משתמש
כאשר אתה יכול להשיג מידע על דגם המדפסת מההתקן, פרופיל תצורה מוחל באופן אוטומטי ומסך ההגדרות משתנה בהתאם להתקן. כאשר אינך יכול להשיג את המידע, החל פרופיל תצורה באופן ידני.
קביעת תצורה יעילה של הגדרות מנהל ההתקן עבור מספר מחשבים
ניתן לייצא ולשמור את פונקציית ההתקן והגדרות האפשרויות של גיליון [הגדרות התקן] כפרופיל תצורה. ניתן להגדיר בקלות את פרטי ההתקן של מנהלי התקנים המשמשים במחשבים אחרים על ידי ייבוא פרופיל התצורה המיוצא.
אם אינך יכול להשיג את המידע על המכשיר, תוכל להחיל אותו על ידי ייבוא פרופיל תצורה המיוצא בסביבה שבה ניתן היה להשיג את המידע.

נושאים קשורים