ייבוא פרופיל תצורה

זה מסביר את ההליך לייבוא קובץ פרופיל תצורה מיוצא (*.typ) והגדרת מידע המכשיר.
אם אינך יכול להשיג את המידע על המכשיר, תוכל להחיל אותו על ידי ייבוא פרופיל תצורה המיוצא בסביבה שבה ניתן היה להשיג את המידע.
חשוב
אם לא נבחר פרופיל תצורה המתאים למכשיר שבו אתה משתמש, ייתכן שחלק מפונקציות ההתקן לא יהיו ניתנות לשימוש.

דרישות מקדימות

הגדרות במכשיר
אם ההתקן מחובר דרך יציאת WSD, [שימוש בדפדוף WSD] כבר מוגדר לפועל.
אם ההתקן מחובר על ידי ציון יציאה רגילה TCP/IP, [אחזר פרטי ניהול מדפסת מהמארח] כבר מוגדר למצב מופעל.
לפרטים, עיין במדריך של המכשיר.
בעת הפעלת המחשב, היכנס כחבר ב-Administrators.

תהליכים

1.
הצג את מסך מאפייני המדפסת.
אם מוצג מ-[ הגדרות] בתפריט התחל
(1) תצוגת [מכשירים] > [מדפסות וסורקים] ← יש לבחור את המכשיר להגדרה ← יש ללחוץ על [‏‏נהל].
(2) במסך [נהל את המכשירים שלך] יש ללחוץ על [מאפייני מדפסת].
אם מוצג מ-[לוח הבקרה]
(1) תצוגת [‏‏התקנים ומדפסות].
(2) מתוך רשימת המדפסות, יש ללחוץ על המכשיר להגדרה בעזרת הלחצן הימני בעכבר ← יש לבחור [מאפייני מדפסת] בתפריט המוצג.
2.
הצג את הגיליון [הגדרות התקן] ← לחץ על [שינוי].
3.
בחר [בחירה ידנית] ← לחץ על [] (ייבא פרופיל תצורה).
4.
בחר את קובץ פרופיל התצורה לייבא ← לחץ על [פתח].
5.
לחץ על [אישור] ← לחץ על [אישור] בגיליון [הגדרות התקן].

נושאים קשורים