גיליון [צבע] (PS3)

ניתן לעבור בין הדפסה צבעונית להדפסה בשחור-לבן, ולהתאים צבעים.
הערה
אם תבחר [ברירת המחדל של המדפסת], הגדרת המכשיר תוחל.
[מצב צבעוני]
מחליף בין הדפסה בצבע או בשחור-לבן. כדי לזהות באופן אוטומטי אם כל עמוד צריך להיות מודפס בצבע או בשחור-לבן, בחר [אוטו' [צבע/שחור-לבן]].
[מצב התאמת RGB]
מאפשר לך לבחור את מצב התאמת הצבע עבור קלט RGB.
אם נבחר [פרופיל קישור התקן], נעשה שימוש בפרופיל המהווה שילוב של אור סביבה ופרופילי מרחב צבע. אתה יכול לבחור את ההגדרות האופטימליות מתוך [קלט RGB [בהיר + מרחב צבעים]].
[פרופיל מקור RGB]
מאפשר לך לבחור פרופיל RGB התואם לצג ומוחל בעת הדפסת נתוני RGB. אם נבחר [ללא], הפרדת צבע של נתוני RGB ל-CMYK מתבצעת ללא החלת פרופיל RGB.
[+][-]
[שיטת התאמת RGB]
מאפשר לך לבחור את שיטת ההדפסה כאשר מוחל פרופיל קלט RGB.
[+][-]
[פרוצס שחור טהור RGB]
מדפיס נתונים בשחור ואפור עם היחס המקביל בין R ל-G ל-B באמצעות טונר שחור (K) בלבד. אם לא תבחר באפשרות זו, נעשה שימוש בטונרי CMYK, כאשר ההגדרות שנבחרו עבור [פרופיל פלט] מיושמות.
[קלט RGB [בהיר + מרחב צבעים]]
מאפשר לך לבחור אור סביבה, טמפרטורת צבע ומרחב צבע של צג כדי להחיל על פרופיל קישור התקן עבור קלט RGB.
[מצב התאמת CMYK]
מאפשר לך להגדיר את מצב התאמת הצבע עבור קלט CMYK.
אם נבחר [פרופיל קישור התקן], נעשה שימוש בפרופיל המהווה שילוב של אור סביבה ופרופילי מרחב צבע. אתה יכול לבחור את ההגדרות האופטימליות מתוך [קלט CMYK [בהיר + מרחב צבעים]].
[פרופיל הדמיית CMYK]
מאפשר לך לבחור פרופיל הדמיית CMYK. אם נבחר [ללא], מודל צבע תלוי התקן מוחל מבלי להחיל פרופיל CMYK.
[פרוצס CMYK שחור טהור]
מדפיס נתונים בשחור ואפור באמצעות טונר שחור (K) בלבד. אם לא תבחר באפשרות זו, נעשה שימוש בטונרי CMYK, כאשר ההגדרות שנבחרו עבור [פרופיל פלט] מיושמות.
[קלט CMYK [בהיר + מרחב צבעים]]
מאפשר לך לבחור אור סביבה, טמפרטורת צבע ומרחב צבע של צג כדי להחיל על פרופיל קישור התקן עבור קלט CMYK.
[פרופיל פלט]
מאפשר לך לבחור פרופיל המגדיר תכונות צבע, בהתאם למכשיר שבו אתה משתמש או לסוג הנייר.
[+][-]
[פרופיל ‎100% GCR]
מאפשר לך להתאים את צפיפות הטונר כך שלא יתרחשו אי סדרים בצפיפות ההדפסה של קווים וטקסט.
[פרטים] > תיבת דו-שיח [הגדרות מפורטות]
מאפשר לך להגדיר הגדרות התאמת צבע מפורטות.
[+][-]
[שחזור ברירות מחדל]
מחזיר את כל ההגדרות בגיליון זה לערכי ברירת המחדל שלהן.

נושאים קשורים