הגדרות משותפות לכל הגליונות

סעיף זה מסביר את ההגדרות הנפוצות עבור כל גיליון במסך הגדרות ההדפסה.
בהתאם לדרייבר או להתקן שבו אתה משתמש, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מהפונקציות המתוארות כאן.
[פרופיל]
מחיל הגדרות רשומות כבחירת פרופיל. אתה יכול לרשום הגדרות בשימוש תכוף כפרופיל.
[+][-]
[שיטת פלט]
מחליף את השיטה לפלט נתוני הדפסה. ניתן לשמור את הנתונים במכשיר, להעביר עבודת הדפסה בתור ההדפסה לפני עבודות אחרות ולהדפיס אותה וכו'.
[+][-]
[תצוגה מקדימה להגדרות]
מציג את הגדרות ההדפסה הנוכחיות בתצוגה מקדימה. אתה יכול להגדיר פונקציות הדפסה בסיסיות על ידי לחיצה על התצוגה המקדימה.
[+][-]
[הצגת ההגדרות] > תיבת דו-שיח [הצגת ההגדרות]
מציג את הגדרות מנהל ההתקן הנוכחיות ברשימה.
[Language Settings] > תיבת דו-שיח [Language Settings]
מאפשר לך להחליף את שפת התצוגה.

נושאים קשורים