הגדרות משותפות לכל הגליונות

סעיף זה מסביר את ההגדרות הנפוצות עבור כל גיליון במסך הגדרות ההדפסה.
בהתאם למנהל ההתקן שבו אתה משתמש, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מהפונקציות המתוארות כאן.
[פרופיל]
מחיל הגדרות רשומות כבחירת פרופיל. אתה יכול לרשום הגדרות בשימוש תכוף כפרופיל.
[+][-]
[שיטת פלט]
מחליף את השיטה לפלט נתוני הדפסה. ניתן לשמור את הנתונים במכשיר, להעביר עבודת הדפסה בתור ההדפסה לפני עבודות אחרות ולהדפיס אותה וכו'.
[+][-]
[תצוגה מקדימה להגדרות]
מציג את הגדרות ההדפסה הנוכחיות בתצוגה מקדימה. אתה יכול להגדיר פונקציות הדפסה בסיסיות על ידי לחיצה על התצוגה המקדימה.
[+][-]
[הצגת ההגדרות] > תיבת דו-שיח [הצגת ההגדרות]
מציג את הגדרות מנהל ההתקן הנוכחיות ברשימה.
[Language Settings] > תיבת דו-שיח [Language Settings]
מאפשר לך להחליף את שפת התצוגה.

נושאים קשורים