דרישות מערכת

ניתן להשתמש במנהל התקן זה יחד עם סביבות ההפעלה הבאות.

מערכות הפעלה

Windows 7/8.1/10/11
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
עבור סביבות ממוחשבות מבוססות-שרת:
מערכות הפעלה בסביבת שרת:
Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022
רכיבי שרת:
Citrix XenApp 7.15(LTSR)
Citrix XenDesktop 7.15(LTSR)
Citrix Virtual Apps and Desktops 7 1912(LTSR)/2003/2006/2009/2012/2103/2106
VMware vSphere 6.7/7.0
Microsoft Application Virtualization (App-V)
Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022
TS-RemoteApp on Windows Server 2008
מערכות הפעלה עבור אשכול מחשבים:
Windows Server 2008/2008 R2 (Enterprise/Datacenter Edition)
Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

מחשב

מחשב המריץ כל אחת מתוכנות מערכת ההפעלה הנאמרו לעיל כהלכה.
הערה
לסטטוס התמיכה של מערכות ההפעלה וחבילות השירות החדשות ביותר, עיין באתר האינטרנט של Canon ‏(https://global.canon/‎).
ארכיטקטורת ARM אינה נתמכת.

שילוב של מנהל התקנים ושפות תצוגת מערכת הפעלה

בהתאם לשילוב השפות הנתמכות של מנהל ההתקנים ושפת התצוגה של מערכת ההפעלה, לא ניתן להבטיח תפקוד תקין. מומלץ להתקין עם שפת ברירת המחדל בעת הפעלת המתקין.

שפות נתמכות למנהל ההתקנים

אנגלית / ערבית / בסקית / קטלנית / סינית (מפושטת) / סינית (מסורתית) / צ'כית / דנית / הולנדית / פינית / צרפתית / גרמנית / עברית / הונגרית / איטלקית / יפנית * / קוריאנית / מלאית / נורבגית / פולנית / פורטוגזית / רוסית / סלובקית / ספרדית / שבדית / תאית / טורקית / אוקראינית / וייטנאמית
* מנהל ההתקן של PCL6 אינו נתמך.

היקף פעולה מובטח

שפות מערכת ההפעלה כלולות בשפות נתמכות למנהל ההתקנים
שפות מערכת ההפעלה שאינן כלולות בשפות נתמכות למנהל ההתקנים
הותקן עם שפה התואמת את מערכת ההפעלה
מובטח
--
הותקן עם שפה שאינה תואמת את מערכת ההפעלה
מובטח1*
לא מובטח2*
שינויים לשפה שאינה תואמת את שפת מערכת ההפעלה לאחר ההתקנה
מובטח1*
לא מובטח2*
1* ייתכן שהפריסה לא תוצג כראוי או שמנהל ההתקן לא יוצג כהלכה.
2* הפעולה מובטחת רק כאשר ההתקנה מתבצעת בשפה האנגלית. עם זאת, הפריסה עשויה להיות מוצגת שלא כראוי או שמנהל ההתקן לא יוצג כהלכה.

השירותים הנדרשים עבור הפונקציה קבלת מידע על התקן

אם ברצונך להשתמש בפונקציית קבלת מידע על המכשיר, אתה זקוק לשירותים ולסביבות הבאים.

שירותי מערכת הפעלה

Remote Procedure (RPC)
TCP/IP NetBIOS Helper Service
Workstation
כל השירותים שצויינו חייבים להיות מותקנים במערכת ההפעלה. יש לבחור הגדרה שאינה "כבוי" עבור ההגדרה [‏‏סוג אתחול] שלכל שירות.

פרוטוקולים

UDP או TCP (IPv4אוIPv6)

תצורות חיבור התקנים נתמכים

כאשר מחובר לרשת: TCP/IP
בחיבור מקומי: USB *
* ייתכן שלא תהיה תמיכה בהתאם למנהל ההתקן, ההתקן והארכיטקטורה של המחשב שבו אתה משתמש.