הגדרת לקוחות של מדפסת משותפת

זה מסביר את ההליך לאפשר הדפסה ממחשב לקוח (להלן "לקוח") באמצעות שרת הדפסה באותה רשת.
בסביבות שבהן ניתן להשתמש ב-Windows Update, אין צורך להשתמש במתקין על מנת שמנהל ההתקן החדש ביותר יותקן בעת בחירת שרת הדפסה.

דרישות מקדימות

הגדר את הגדרות השיתוף של מנהל ההתקן של שרת ההדפסה.
אם סוגי מערכות ההפעלה בשרת ההדפסה ובלקוחות שונים, התקן את מנהלי ההתקן עבור מערכות ההפעלה הנתמכות על ידי הלקוחות בשרת ההדפסה.
בעת הפעלת המחשב, היכנס כחבר ב-Administrators.
הערה
אם אתה מגדיר את ההגדרות של לקוח בסביבת קבוצת עבודה, שם המשתמש והסיסמה לכניסה ללקוח חייבים להתאים לשם המשתמש והסיסמה הרשומים בשרת.
ייתכן שהגדרות מנהל ההתקן של השרת לא ישתקפו בלקוחות. אם זה קורה, ייתכן שגרסת מנהל ההתקן של הלקוחות תהיה ישנה יותר מזו של שרת ההדפסה. עדכן תמיד את מנהלי ההתקן של הלקוח לגרסה החדשה ביותר יחד עם עדכוני שרת הדפסה.

תהליכים

1.
הצג [רשת] בסייר Windows.
2.
לחץ פעמיים על המחשב (שרת ההדפסה) שהגדרת לשיתוף הדפסה.
3.
לחץ פעמיים על הסמל של המכשיר להתקנה.
4.
לחץ על [‏‏כן] בהודעה המוצגת.
5.
הגדר את ההגדרות בהתאם להוראות באשף.
6.
הפעל מחדש את המחשב לאחר סיום ההתקנה.
הערה
כאשר [מזהה מחלקה] ו-[PIN] מוגדרים עבור פונקציית ניהול מזהה המחלקה בהגדרות ההדפסה בצד השרת, הם לא באים לידי ביטוי בהגדרות ההדפסה בצד הלקוח.

נושאים קשורים