התקנה כשרת הדפסה

מסמך זה מסביר כיצד להגדיר את הגדרות השיתוף של מנהל ההתקן ולהתקין אותו כדי להשתמש במחשב המחובר להתקן כשרת הדפסה.
הערה
כאשר [מזהה מחלקה] ו-[PIN] מוגדרים עבור פונקציית ניהול מזהה המחלקה בהגדרות ההדפסה בצד השרת, הם לא באים לידי ביטוי בהגדרות ההדפסה בצד הלקוח.

דרישות מקדימות

בעת הפעלת המחשב, היכנס כחבר ב-Administrators.
הצג את מסך [שולחן עבודה] (בעת שימוש ב-Windows8.1/Server 2012/Server 2012 R2).

תהליכים

1.
הפעל את תוכנית ההתקנה ← המשך לפי ההוראות שעל המסך.
2.
אם מסך [יש לבחור תהליך] מוצג, בחר [יש להוסיף מדפסות חדשות] ו-[Canon Driver Information Assist Service] ← לחץ על [הבא].
3.
בחר את ההתקן להתקנה מתוך [רשימת מדפסות] ← לחץ על [הבא].
4.
בחר [יש להשתמש כמדפסת משותפת] ← שנה [שם משותף] במידת הצורך ← לחץ על [הבא].
אם מחשב לקוח עם מערכת הפעלה שונה משרת ההדפסה מחובר למדפסת משותפת, לחץ על [מנהלי התקנים להוספה] ובחר מנהל התקן חלופי להורדה אוטומטית של מנהל התקן חלופי.
5.
בצע את ההוראות על המסך ← לחץ על [יציאה].

נושאים קשורים