> Probleemoplossing > Het apparaat wordt niet weergegeven wanneer u het stuurprogramma wilt installeren (WSD-poort)
84YX-032

Het apparaat wordt niet weergegeven wanneer u het stuurprogramma wilt installeren (WSD-poort)

Controleer of het apparaat en het OS-netwerk correct zijn ingesteld.

Controleer de instellingen van het apparaat

Er zijn instellingen vereist op het apparaat, zodat het kan worden gedetecteerd wanneer het is verbonden via de WSD-poort. Controleer of de volgende items correct zijn ingesteld.
Zorg ervoor dat [Gebruik WSD-afdrukken] en [Gebruik Multicast Discovery] zijn ingeschakeld.
Start de externe UI en meld u in de Systeembeheerder-modus aan  [Instellingen/registratie]  [Netwerkinstellingen]  [WSD-instellingen]  [Bewerken]  Selecteer [Gebruik WSD-afdrukken] en [Gebruik Multicast Discovery]  [OK]  Schakel het apparaat uit en schakel het na 10 seconden weer in.
Zorg ervoor dat <PDL-selectie (Plug and Play)> overeenkomt met de paginabeschrijvingstaal van het stuurprogramma.
<Menu>  <Functie-instellingen> <Printer> <PDL-selectie (Plug and Play)> <Netwerk> Selecteer hetzelfde stuurprogramma als het geïnstalleerde stuurprogramma <OK> Schakel het apparaat uit en schakel het na 10 seconden weer in.

Controleer de netwerkinstellingen van het besturingssysteem

Het is nodig om de juiste items in de netwerkinstellingen voor het besturingssysteem in te stellen, zodat het apparaat kan worden gedetecteerd wanneer het is verbonden via de WSD-poort. Volg de onderstaande stappen om de instellingen te configureren.
In Windows [ Starten]  [ Instellingen]  [Netwerk en internet]  [Status]  [Verbindingseigenschappen wijzigen]  Selecteer [Privé] voor [Netwerkprofiel].

Controleer of het stuurprogramma is geïnstalleerd

Volg de onderstaande procedure om te controleren of het stuurprogramma van het apparaat dat gedetecteerd moet worden al is geïnstalleerd. Als het stuurprogramma is geïnstalleerd, verwijder het dan en installeer het opnieuw.
In Windows [ Starten]  [ Instellingen]  [Apparaten]  [Printers en scanners].