> Probleemoplossing > De scangegevens bevatten zwarte strepen (lijnen)
84YX-02S

De scangegevens bevatten zwarte strepen (lijnen)

Het kan zijn dat er vuil of vlekken op de plek zitten waar het origineel wordt gescand. Reinig de glasplaat en de documentinvoer.
Hier worden illustraties voor MF746Cx beschreven.

De glasplaat reinigen

OPMERKING
Zorg dat je een vochtige, goed uitgewrongen doek en een zachte, droge doek bij de hand hebt.
1
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit de wandcontactdoos.
Als het apparaat is uitgeschakeld, worden alle gegevens gewist die moeten worden afgedrukt. Documenten die in het geheugen zijn ontvangen, documenten die in de wachtrij staan om te worden verzonden en rapporten die automatisch worden afgedrukt na het verzenden/ontvangen van documenten, worden bewaard zonder te worden gewist.
2
Open de documentinvoer.
3
Reinig de glasplaat en de onderzijde van de documentinvoer.
Veeg ze schoon met de vochtige, goed uitgewrongen doek en daarna met de zachte, droge doek.
4
Wacht tot de gebieden helemaal droog zijn.
5
Sluit de documentinvoer voorzichtig.
6
Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet het apparaat aan.

De documentinvoer reinigen

OPMERKING
Zorg dat je een vochtige, goed uitgewrongen doek en een zachte, droge doek bij de hand hebt.
1
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit de wandcontactdoos.
Als het apparaat is uitgeschakeld, worden alle gegevens gewist die moeten worden afgedrukt. Documenten die in het geheugen zijn ontvangen, documenten die in de wachtrij staan om te worden verzonden en rapporten die automatisch worden afgedrukt na het verzenden/ontvangen van documenten, worden bewaard zonder te worden gewist.
2
Open de toevoerlade voor originelen.
3
Open het invoerdeksel.
4
Veeg de rollen in de documentinvoer schoon.
Veeg ze schoon met de vochtige, goed uitgewrongen doek en daarna met de zachte, droge doek.
BELANGRIJK
Reinig het rollergedeelte als het erg vuil is. Veeg het schoon met de vochtige, goed uitgewrongen doek en daarna met de zachte, droge doek.
5
Sluit het invoerdeksel en de toevoerlade voor originelen.
6
Open de documentinvoer.
7
Veeg het scangebied documentinvoer schoon.
Veeg ze schoon met de vochtige, goed uitgewrongen doek en daarna met de zachte, droge doek.
8
Wacht tot de gebieden helemaal droog zijn.
9
Sluit de documentinvoer voorzichtig.
10
Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en zet het apparaat aan.
Als het probleem zich blijft voordoen, zelfs nadat u de documentinvoer hebt gereinigd,
Voer de automatische reinigingsprocedure voor de documentinvoer uit.