> Netwerk > Verbinding maken met een draadloos LAN > Verbinding maken met een draadloos LAN via WPS (met de drukknop van de router) (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw / MF553dw / MF552dw / MF455dw / MF453dw)
84YX-026

Verbinding maken met een draadloos LAN via WPS (met de drukknop van de router) (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw / MF553dw / MF552dw / MF455dw / MF453dw)

Hier wordt beschreven hoe u instellingen kunt realiseren met behulp van de WPS-drukknop.
Als draadloos LAN niet is geselecteerd als verbindingsmethode voor het apparaat, raadpleegt u Overschakelen naar een draadloze LAN-verbinding en stelt u dit van tevoren in.
OPMERKING
Verbinding via WPS is misschien niet mogelijk als de draadloze LAN-router is ingesteld voor WEP-verificatie.
1
Selecteer <Instellingen draadloos LAN> in het scherm Start.
Als een bericht op het display van de printer verschijnt, selecteer dan <Ja>.
OPMERKING
Als een bericht wordt weergegeven dat geen toegangspunt kan worden gebruikt, selecteer dan <Sluiten>.
2
Selecteer <Overige verbindingen>.
3
Selecteer <WPS-drukknopmethode>.
4
Druk op de knop op de draadloze LAN-router.
U moet de knop binnen 2 minuten na het selecteren van <WPS-drukknopmethode> in stap 3 indrukken.
Afhankelijk van uw draadloze LAN-router moet u de knop mogelijk 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de instructiehandleiding van het apparaat dat u gebruikt.
Als een foutmelding wordt weergegeven tijdens het realiseren van instellingen, selecteert u <Sluiten> en begint u opnieuw vanaf stap 2.
5
Wacht totdat <Verbonden.> wordt weergegeven.
6
Selecteer <Sluiten>.
Wacht een paar minuten totdat het IP-adres etc. automatisch is ingesteld.
OPMERKING
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. De verbinding wordt echter gehandhaafd als het apparaat en de computer zich op hetzelfde subnet bevinden.
Als er meerdere draadloze LAN-routers zijn waarmee verbinding kan worden gemaakt
Maak verbinding met het apparaat met de sterkste signaalsterkte (RSSI).