> Netwerk > Verbinding maken met een draadloos LAN > Verbinding maken met een draadloos LAN via WPS (met de drukknop van de router) (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw / MF543x / MF542x / MF449x / MF446x / MF445dw / MF443dw)
84YX-025

Verbinding maken met een draadloos LAN via WPS (met de drukknop van de router) (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw / MF543x / MF542x / MF449x / MF446x / MF445dw / MF443dw)

Hier wordt beschreven hoe u instellingen kunt realiseren met behulp van de WPS-drukknop.
Als draadloos LAN niet is geselecteerd als verbindingsmethode voor het apparaat, raadpleegt u Overschakelen naar een draadloze LAN-verbinding en stelt u dit van tevoren in.
OPMERKING
Verbinding via WPS is misschien niet mogelijk als de draadloze LAN-router is ingesteld voor WEP-verificatie.
1
Selecteer <Menu> in het scherm Start.
2
Selecteer <Voorkeuren>  <Netwerk>.
Als een aanmeldingsscherm verschijnt,
3
Selecteer <Instellingen draadloos LAN>.
Als <Wilt u draadloos LAN inschakelen?> verschijnt, selecteert u <Ja>.
4
Bekijk de melding en selecteer <OK>.
5
Selecteer <WPS-drukknopmethode>.
6
Selecteer <Ja>.
7
Druk op de knop op de draadloze LAN-router.
U moet de knop binnen 2 minuten indrukken na het selecteren van <Ja> in stap 6.
Afhankelijk van uw draadloze LAN-router moet u de knop mogelijk 2 seconden of langer ingedrukt houden. Raadpleeg de instructiehandleiding van het apparaat dat u gebruikt.
Als een foutmelding wordt weergegeven tijdens het realiseren van instellingen, selecteert u <Sluiten> en begint u opnieuw vanaf stap 5.
8
Wacht totdat <Verbonden.> wordt weergegeven.
9
Selecteer <Sluiten>.
Wacht een paar minuten totdat het IP-adres etc. automatisch is ingesteld.
OPMERKING
Als het IP-adres van het apparaat is gewijzigd
In een DHCP-omgeving kan het IP-adres van het apparaat automatisch worden gewijzigd. De verbinding wordt echter gehandhaafd als het apparaat en de computer zich op hetzelfde subnet bevinden.
Als er meerdere draadloze LAN-routers zijn waarmee verbinding kan worden gemaakt
Maak verbinding met het apparaat met de sterkste signaalsterkte (RSSI).