> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Udtværinger på udskriften
43AS-07H

Udtværinger på udskriften

En mulig årsag kan være, at der ikke anvendes korrekt papir, eller at der er et problem med brugsmiljøet. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.

Forekommer der smuds, når du bruger maskinen i et miljø med lav fugtighed?

Skift indstillingen for <Lav Luftfugtighedstilstand>. Forbedringseffekten er stærkere med <Tilstand 2> end med <Tilstand 1>. Prøv først med <Tilstand 1>.  
BEMÆRK
Hvis <Lav Luftfugtighedstilstand> er angivet, kan udskrivningstætheden blive lavere eller uens, hvis maskinen bruges i et miljø med høj fugtighed.

Opstår der pletter på udskrifterne afhængigt af papirtypen eller brugsmiljøet?

Skift indstilling for <Ret uskarpe billeder>. Forbedringseffekten er svagest med <Tilstand 1> og stærkest med <Tilstand 4>. Prøv justeringen, der starter med <Tilstand 1>.  
BEMÆRK
Indstilling af en stærkere forbedringseffekt kan føre til lettere udskrivningstæthed eller langsommere udskrivningshastighed. Det kan også medføre mindre skarpe kanter og grovere detaljegrad.
Hvis [Justeringstilstand for stregkode] i printerdriveren er specificeret, er indstillingen <Ret uskarpe billeder> deaktiveret.

Er maskinen installeret i et miljø, hvor temperaturændringerne sker hurtigt og markant?

Hvis temperaturen ændrer sig markant i miljøet, hvor maskinen er installeret, vil der dannes kondens, som kan forårsage falmede eller udløbne billeder og tekst. Hvis <Fjern dug-tilstand> er indstillet til <Til>, vil kondens inde i maskinen blive fjernet. Fjernelsen af kondens kan udføres automatisk alt efter temperaturforandringen.  
VIGTIGT
Mens der fjernes kondens, kan udskrivningen ikke udføres korrekt, og der kan blive udskrevet tomt papir.
Hvis du indstiller til <Til>, skal du lade maskinen være tændt for at bevare effekten af fjernelse af kondens.
Hvis du bruger indstillingen <Til>, vil indstillingen for automatisk nedlukning blive deaktiveret.  

Opstår der pletter på udskrifter for kopijob afhængigt af papirtypen eller brugsforholdene?

Skift af indstillingen for <Ret uskarpe billeder, kopier.> kan måske løse problemet. Forbedringseffekten er svagest med <Tilstand 1> og stærkest med <Tilstand 3>.  
BEMÆRK
Indstilling af en stærkere forbedringseffekt kan føre til lettere udskrivningstæthed.