> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > En del af papiret er ikke udskrevet
43AS-07R

En del af papiret er ikke udskrevet

En mulig årsag kan være, at der er et problem med marginindstillingerne, eller at papiret ikke er lagt korrekt i. Tjek følgende.

Har du udskrevet data uden margener?

Dette problem opstår, hvis margenerne er indstillet til nul i printerdriveren. Sørg for, at der er margener på det dokument, du vil udskrive.
Fanen [Efterbehandling]  [Avancerede indstillinger]  [Udvid udskriftsområde og udskriv]  [Fra]

Flugter papirstyrene med papirets bredde?

Hvis papirstyrene er for løse eller for stramme, bliver hele dokumentet måske ikke udskrevet.  

Er maskinen installeret i et miljø, hvor temperaturændringerne sker hurtigt og markant?

Hvis temperaturen ændrer sig markant i miljøet, hvor maskinen er installeret, vil der dannes kondens, som kan forårsage falmede eller udløbne billeder og tekst. Hvis <Fjern dug-tilstand> er indstillet til <Til>, vil kondens inde i maskinen blive fjernet. Fjernelsen af kondens kan udføres automatisk alt efter temperaturforandringen.  
VIGTIGT
Mens der fjernes kondens, kan udskrivningen ikke udføres korrekt, og der kan blive udskrevet tomt papir.
Hvis du indstiller til <Til>, skal du lade maskinen være tændt for at bevare effekten af fjernelse af kondens.
Hvis du bruger indstillingen <Til>, vil indstillingen for automatisk nedlukning blive deaktiveret.