> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Der forekommer striber/Udskrivningen er ujævn
43AS-07S

Der forekommer striber/Udskrivningen er ujævn

En mulig årsag kan være, at der ikke bruges korrekt papir, eller at der er lav resterende mængde toner i tonerpatronerne. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.

Er glaspladen beskidt?

Rengør glaspladen og fremførerens underside.  

Har du renset fikseringsenheden?

Rens fikseringsenheden.  

Er maskinen installeret i et miljø, hvor temperaturændringerne sker hurtigt og markant?

Hvis temperaturen ændrer sig markant i miljøet, hvor maskinen er installeret, vil der dannes kondens, som kan forårsage falmede eller udløbne billeder og tekst. Hvis <Fjern dug-tilstand> er indstillet til <Til>, vil kondens inde i maskinen blive fjernet. Fjernelsen af kondens kan udføres automatisk alt efter temperaturforandringen.  
VIGTIGT
Mens der fjernes kondens, kan udskrivningen ikke udføres korrekt, og der kan blive udskrevet tomt papir.
Hvis du indstiller til <Til>, skal du lade maskinen være tændt for at bevare effekten af fjernelse af kondens.
Hvis du bruger indstillingen <Til>, vil indstillingen for automatisk nedlukning blive deaktiveret.  

Er der sorte, horisontale streger ved papirets forreste kant?

Rediger indstillingen for <Rdc. krøller (luftf.)/streger>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, vil udskrivningshastigheden måske blive langsommere.

Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?

Kontroller, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne, og udskift tonerpatronerne efter behov.  
Uanset det viste tonerniveau kan tonerpatronen have nået slutningen af sin levetid grundet maskinens miljøforhold og forringede materialer i patronen. Udskift tonerpatronen.