> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Der forekommer hvide pletter
43AS-07W

Der forekommer hvide pletter

En mulig årsag kan være, at der ikke anvendes korrekt papir, eller at der er et problem med brugsmiljøet. Tjek følgende.

Bruger du papir, som har fået fugt?

Udskift med korrekt papir.  

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.

Er der et tomt område i midten af mørk tekst eller linjer?

Rediger indstillingen for <Høj Luftfugtighedstilstand>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller den til <Til>, kan udskrivningstætheden variere afhængigt af den omgivende fugtighed.

Er maskinen installeret i et miljø, hvor temperaturændringerne sker hurtigt og markant?

Hvis temperaturen ændrer sig markant i miljøet, hvor maskinen er installeret, vil der dannes kondens, som kan forårsage falmede eller udløbne billeder og tekst. Hvis <Fjern dug-tilstand> er indstillet til <Til>, vil kondens inde i maskinen blive fjernet. Fjernelsen af kondens kan udføres automatisk alt efter temperaturforandringen.  
VIGTIGT
Mens der fjernes kondens, kan udskrivningen ikke udføres korrekt, og der kan blive udskrevet tomt papir.
Hvis du indstiller til <Til>, skal du lade maskinen være tændt for at bevare effekten af fjernelse af kondens.
Hvis du bruger indstillingen <Til>, vil indstillingen for automatisk nedlukning blive deaktiveret.  

Bruger du maskinen i et miljø med høj fugtighed?

Rediger indstillingen for <Høj Luftfugtighedstilstand>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller den til <Til>, kan udskrivningstætheden variere afhængigt af den omgivende fugtighed.

Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?

Kontroller, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne, og udskift tonerpatronerne efter behov.  
Uanset det viste tonerniveau kan tonerpatronen have nået slutningen af sin levetid grundet maskinens miljøforhold og forringede materialer i patronen. Udskift tonerpatronen.