> Når du ikke kan udskrive korrekt > Papiret fremføres forkert > Der fremføres ikke papir/to eller flere ark fremføres samtidigt
43AS-086

Der fremføres ikke papir/to eller flere ark fremføres samtidigt

Ilæg papiret korrekt.
Luft papirstakken grundigt, så papiret ikke hænger sammen.
Kontroller, om papiret er lagt rigtigt i.  
Kontrollér, om antallet af ilagte papirark er passende, og om der bruges det rigtige papir.
Kontroller, om forskellige formater og typer er blandet i samme skuffe.
Der kan være tilfælde, hvor papiret ikke kan ilægges korrekt afhængigt af papirets tykkelse. I dette tilfælde skal du ændre papirets retning eller lægge papiret omvendt.