> Problemer med trådløs LAN-forbindelse > Når maskinen ikke kan oprette forbindelse til det trådløse LAN
43AS-068

Når maskinen ikke kan oprette forbindelse til det trådløse LAN

Brug følgende procedure for at kontrollere den trådløse LAN-forbindelse.
1
Kontrollér din computers status.
Er indstillingerne for computeren og den trådløse router eller adgangspunktet blevet konfigureret?
Er kablerne til den trådløse router eller adgangspunktet (inklusive strømkablet og LAN-kablet) sat korrekt i?
Er den trådløse router eller adgangspunktet tændt?
Hvis problemet fortsætter, også efter du har kontrolleret ovenstående:
Sluk for enhederne, og tænd dem igen.
Vent lidt, og prøv at oprette forbindelse til netværket igen.
2
Kontroller, at maskinen er tændt.
Hvis maskinen er tændt, skal du slukke den og tænde den igen.
3
Kontroller installationsstedet for maskinen og den trådløse router eller adgangspunktet.
Er maskinen for langt væk fra den trådløse router eller adgangspunktet?
Er der forhindringer som f.eks. mure mellem maskinen og den trådløse router eller adgangspunktet?
Er der nogen apparater som f.eks. mikrobølgeovne eller digitale trådløse telefoner, der udsender radiobølger, tæt på maskinen?
4
Rekonfigurer de trådløse LAN-indstillinger.
BEMÆRK
Hvis den trådløse router eller adgangspunktet er indstillet som beskrevet nedenfor, skal du konfigurere indstillingerne for trådløs LAN-forbindelse ved hjælp af manuel indtastning.  
Skjuletilstanden*1 er aktiveret.
ANY-forbindelsesnægtelse*2 er aktiveret.
WEP-nøglen, der blevet genereret automatisk (hexadecimal), er valgt.
*1En funktion, der deaktiverer automatisk detektion af den trådløse routers eller adgangspunktets SSID på andre enheder.
*2En funktion, hvor den trådløse router eller adgangspunktet nægter at oprette forbindelse, hvis SSID'et på enheden, der skal forbindes, er angivet til "ANY" eller er tom.
Hvis den trådløse router eller adgangspunktet er indstillet som beskrevet nedenfor, skal du ændre routerens indstillinger.
MAC-adressen for maskinen og computeren afvises af pakkefiltreringsfunktionen for MAC-adresser*3.
Når kun IEEE 802.11n bruges til trådløs kommunikation, vælges WEP, eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden angives til TKIP.
*3En funktion, der kun tillader kommunikation med enheder med specificerede MAC-adresser og som forbyder anden kommunikation.