> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Efterbilleder vises i de tomme områder
43AS-0EY

Efterbilleder vises i de tomme områder

En mulig årsag kan være, at der ikke bruges korrekt papir, eller at der er lav resterende mængde toner i tonerpatronerne. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.

Vises der efterbilleder på det samme papir?

Rediger indstillingen for <Høj Luftfugtighedstilstand>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller den til <Til>, kan udskrivningstætheden variere afhængigt af den omgivende fugtighed.

Vises der efterbilleder, når du udskriver på et stort papirformat efter udskrivning på et lille papirformat?

Rediger indstillingen for <Reducér varm toner 1>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.

Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?

Kontroller, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne, og udskift tonerpatronerne efter behov.  
Uanset det viste tonerniveau kan tonerpatronen have nået slutningen af sin levetid grundet maskinens miljøforhold og forringede materialer i patronen. Udskift tonerpatronen.