> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Den udskrevne stregkode kan ikke læses
43AS-0F8

Den udskrevne stregkode kan ikke læses

Er det muligt, at der ikke kan anvendes en lille stregkode eller en stregkode, der består af tykke streger?
Forstør stregkoden.
Hvis retningen for stregkodens streger er lodret i forhold til papirets udskrivningsretning, skal du dreje billedet 90 grader for at gøre stregerne parallelle i forhold til papirets udskrivningsretning.
Hvis problemet fortsætter, også efter du har udført ovenstående handling, skal du ændre tilstanden vha. [Justeringstilstand for stregkode] i printerdriveren. Forbedringseffekten er svagest med [Tilstand 1] og stærkest med [Tilstand 5]. Prøv den justering, der starter med [Tilstand 1].
[Efterbehandling]-fanen  [Avancerede indstillinger]  [Justeringstilstand for stregkode]  Vælg tilstanden
BEMÆRK
Hvis forbedringseffekten er stærkere, bliver udskrivningstætheden lettere.
[Justeringstilstand for stregkode] bliver måske ikke vist afhængigt af printerdriverens indstillinger. For mere information om visning af den henvises til manualerne for de relevante drivere på hjemmesiden med online-manualer.
Hvis [Justeringstilstand for stregkode] er specificeret, er indstillingen <Ret uskarpe billeder> deaktiveret. Endvidere kan valg af [Tilstand 4] eller [Tilstand 5] medføre langsommere udskrivning.