> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Udskrifterne er grålige
43AS-0F4

Udskrifterne er grålige

En mulig årsag kan være, at der er et problem med originalen eller brugsmiljøet. Tjek følgende.

Har originalen baggrundsfarve, er den plettet, eller kopierer du en original, f.eks. en avis, der er udskrevet på tyndt papir, så tekst eller billeder på den anden side kan ses gennem papiret?

Kontroller originalen, og juster derefter tætheden til de korrekte indstillinger.  

Bliver den hvide baggrund mørk?

Rediger indstillingen for <Baggrundstæthed>. Det kan løse problemet at ændre indstillingen af <Justér (Manuel)>.  
BEMÆRK
Afhængigt af den oprindelige farve kan andre dele end baggrunden blive påvirket.

Er maskinen installeret et sted med passende miljø?

Installer maskinen et passende sted.  
Opbevar tonerpatronen et passende sted i to til tre timer, og forsøg så at udskrive igen. Dette kan løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte tonerpatronen.