> Når du ikke kan udskrive korrekt > Papiret krølles eller foldes > Papiret krøller
43AS-0FC

Papiret krøller

En mulig årsag kan være, at der bruges forkert papir. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen. Angiv også indstillingerne for papirformatet og -typen korrekt.
Rediger indstillingen for <Korrektion af papirkrøl>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.
Ilæg papiret igen og skift den side, der udskrives på (forside/bagside).
VIGTIGT
I sjældne tilfælde kan symptomet blive værre afhængigt af papiret. Hvis dette sker, skal du fortryde valget af den side, der skal udskrives på.

Bruger du papir, som har fået fugt?

Udskift med korrekt papir.  
Skift indstillingen for <Papirtype> til en indstilling for tyndere papir. Hvis den aktuelle indstilling f.eks. er <Almindeligt 1>, skal du skifte til <Tyndt 1>.
Rediger indstillingen for <Korrektion af papirkrøl>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.