> Udredning af papirstop > Hvis der ofte sker papirstop
43AS-09U

Hvis der ofte sker papirstop

En mulig årsag kan være, at der er papirstykker eller fremmedlegemer inde i maskinen, eller at papiret ikke er lagt korrekt i. Tjek følgende.

Er der papirstykker eller fremmedlegemer inde i maskinen?

Kontroller, om der er papirstykker eller fremmedlegemer inde i maskinen.

Er papiret lagt korrekt i?

Luft papirstakken grundigt, så papiret ikke hænger sammen.
Kontroller, om papiret er lagt rigtigt i.  
Kontrollér, om antallet af ilagte papirark er passende, og om der bruges det rigtige papir.

Opstår der papirstop under udskrivning på bagsiden af papir, der allerede er udskrevet (manuel 2-sidet udskrivning)?

Ret eventuel krøllet udskrevet papir ud.
Vælg afkrydsningsfeltet [Udskriv på den anden side] på fanen [Papirkilde] i printerdriveren. [Udskriv på den anden side] bliver måske ikke vist afhængigt af printerdriverens indstillinger. For mere information om visning af den henvises til manualerne for de relevante drivere på hjemmesiden med online-manualer.
VIGTIGT
Ved udskrivning på bagsiden af udskrevet papir kan du kun bruge det papir, der er udskrevet med denne maskine. Brug ikke papir, der er udskrevet på en anden printer/multifunktionsmaskine end denne.

Opstår der papirstop, når der udskrives på papir, der er lagt i kassetteindføringsmodulet (ekstraudstyr)?

Fjern kassetteindføringsmodulet og sæt det ind igen.