> Andre problemer > Kan ikke udføre job på grund af manglende hukommelseskapacitet
43AS-0FX

Kan ikke udføre job på grund af manglende hukommelseskapacitet

Øg mængden af fri hukommelse.
Hvis der er afsendelser eller udskrifter i kø, skal du vente, til de er gennemført.
Udskriv, send eller slet de unødvendige data, der er gemt i hukommelsen.