> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Toneren er tværet ud, og der er klatter
43AS-0E4

Toneren er tværet ud, og der er klatter

En mulig årsag kan være, at der ikke bruges korrekt papir, eller at der er lav resterende mængde toner i tonerpatronerne. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.

Forekommer der smuds og stænk, når du bruger maskinen i et miljø med lav fugtighed?

Skift indstillingen for <Lav Luftfugtighedstilstand>. Forbedringseffekten er stærkere med <Tilstand 2> end med <Tilstand 1>. Prøv først med <Tilstand 1>.  
BEMÆRK
Hvis <Lav Luftfugtighedstilstand> er angivet, kan udskrivningstætheden blive lavere eller uens, hvis maskinen bruges i et miljø med høj fugtighed.

Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?

Kontroller, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne, og udskift tonerpatronerne efter behov.  
Uanset det viste tonerniveau kan tonerpatronen have nået slutningen af sin levetid grundet maskinens miljøforhold og forringede materialer i patronen. Udskift tonerpatronen.