> Udredning af papirstop > Om papirstop > Papirstop i fremføreren
43AS-09C

Papirstop i fremføreren

Brug følgende procedure for at fjerne originalen.
Hvis der er originaler placeret i fremføreren, skal du fjerne dem først. Følg dernæst proceduren nedenfor. Træk ikke det fastklemte papir ud med magt. Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes uden problemer, skal du gå videre til næste trin.
1
Fjern den original, der sidder fast inde i fremføreren.
1
Åbn føderens dæksel.
2
Træk forsigtigt originalen ud.
3
Løft originalbakken, og træk forsigtigt originalen ud.
4
Luk føderens dæksel.
2
Fjern den fastklemte original fra fremførerens underside.
1
Åbn fremføreren.
2
Træk forsigtigt originalen ud.
3
Luk fremføreren forsigtigt.
3
Placer originalen igen.