> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Der forekommer pletter
43AS-0CJ

Der forekommer pletter

Fikseringsenheden kan være snavset.
Rens fikseringsenheden.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller denne funktion til <Til>, kan udskrivningshastigheden måske blive langsommere.