> Udredning af papirstop > Om papirstop > Papirstop i hovedenheden
43AS-096

Papirstop i hovedenheden

Brug følgende procedure for at fjerne det fastklemte papir.
Hvis det fastklemte papir ikke kan fjernes let, må du ikke trække det ud med magt, men skal i stedet for gå videre til næste trin.
1
Træk forsigtigt papiret ud.
2
Åbn bagdækslet.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
3
Træk forsigtigt papiret ud.
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
4
Luk bagdækslet.