> Problemerne forsvinder ikke > Når et problem ikke kan løses
43AS-0H1

Når et problem ikke kan løses

Kontakt din forhandler eller servicerepræsentant.
VIGTIGT
Prøv ikke at skille eller reparere maskinen selv
Hvis du adskiller eller reparerer maskinen selv, dækkes den muligvis ikke af garantien.

Når du kontakter Canon

Når du kontakter os, skal du have følgende oplysninger klar:
Produktnavn (MF657Cdw / MF655Cdw / MF651Cw)
Navnet på den forhandler, hvor du købte maskinen
Oplysninger om problemet (hvad har du forsøgt, og hvad det resulterede i)
Serienummeret (står på etiketten bag på maskinen)
MF657Cdw / MF655Cdw
MF651Cw
BEMÆRK
Kontrol af serienummeret fra kontrolpanelet
Vælg <Statusmonitor>  <Enhedsinformation>  <Serienummer>.