> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Udtværinger på udskriften
43AS-041

Udtværinger på udskriften

En mulig årsag kan være, at der ikke anvendes korrekt papir, eller at der er et problem med brugsmiljøet. Tjek følgende.

Bruger du det rigtige papir?

Kontroller, hvilke papirtyper du kan bruge, og læg det rigtige i maskinen.

Forekommer der smuds, når du bruger maskinen i et miljø med lav fugtighed?

Indstil <Lav Luftfugtighedstilstand> til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller til <Til>, kan udskrivningstætheden blive lavere eller uens, hvis maskinen bruges i et miljø med høj fugtighed.

Er maskinen installeret i et miljø, hvor temperaturændringerne sker hurtigt og markant?

Hvis temperaturen ændrer sig markant i miljøet, hvor maskinen er installeret, vil der dannes kondens, som kan forårsage falmede eller udløbne billeder og tekst. Hvis <Fjern dug-tilstand> er indstillet til <Til>, vil kondens inde i maskinen blive fjernet. Fjernelsen af kondens kan udføres automatisk alt efter temperaturforandringen.  
VIGTIGT
Mens der fjernes kondens, kan udskrivningen ikke udføres korrekt, og der kan blive udskrevet tomt papir.
Hvis du indstiller til <Til>, skal du lade maskinen være tændt for at bevare effekten af fjernelse af kondens.
Hvis du bruger indstillingen <Til>, vil indstillingen for automatisk nedlukning blive deaktiveret.