> Når du ikke kan udskrive korrekt > Udskriftsresultaterne er ikke tilfredsstillende > Udskrifter bliver svagt farvede
6SH0-04A

Udskrifter bliver svagt farvede

En mulig årsag kan være, at der er et problem med originalen, eller at der er lav resterende mængde toner i tonerpatronerne. Tjek følgende.

Har originalen baggrundsfarve, er den plettet, eller kopierer du en original, f.eks. en avis, der er udskrevet på tyndt papir, så tekst eller billeder på den anden side kan ses gennem papiret?

Kontroller originalen, og juster derefter tætheden til de korrekte indstillinger.  

Er hvide områder en anelse farvede?

Rediger indstillingen for <Forebyg sløring>. Det kan løse problemet at indstille dette element til <Til>.  
BEMÆRK
Hvis du indstiller funktionen til <Til>, kan udskrivningstætheden blive lysere.

Er der næsten ikke mere toner i tonerpatronen?

Kontroller, hvor meget toner der er tilbage i tonerpatronerne, og udskift tonerpatronerne efter behov.  
Uanset det viste tonerniveau kan tonerpatronen have nået slutningen af sin levetid grundet maskinens miljøforhold og forringede materialer i patronen. Udskift tonerpatronen.